För dig som råkat ut för Peyronies sjukdom

Om du är en av många som har råkat ut för Peyronies sjukdom ska du söka vård så fort som möjligt. Ju tidigare du söker vård, desto större chans är det att behandlingen lyckas och tillståndet blir bättre.

Om du är osäker på om du har sjukdomen eller ej, läs mer om Peyronies sjukdom på nätet. Det kan också vara en bra idé att kontakta sjukvården och låta en medicinsk expert titta på det.

Vad är Peyronies sjukdom?

Peyronies sjukdom är en relativt vanlig sjukdom hos män och det är ett tillstånd där penis blir extremt krökt åt något håll. Det finns flera orsakar bakom tillståndet, bland annat ärrbildning efter små upprepade skador. Forskning visar även på att det kan finnas en genetisk koppling.

Själva sjukdomen har två olika faser, den första fasen som varar i upp till ett år, är den inflammatoriska fasen. Under den tiden blir penis mer och mer krökt och det kan göra väldigt ont. När den andra fasen börjar kommer tillståndet att bli mer stabilt.

Behandling finns

Det finns tabletter som du kan få som behandling, men det har inte visat sig vara tillförlitligt. Du kan även få injektioner för att mjuka upp hård bindväv. Som sista utväg går det även att göra kirurgiska ingrepp.